Katter på väg till skolan

Det finns regler om du ska köpa en kattunge.

Det är väldigt viktigt att följa dessa regler både för din egen skulle och för kattens skull.

Lagar och Regler för Kattägare

Som kattägare finns det vissa lagar och regler som man måste följa. Här är några av de viktigaste:

Registrering och Märkning

Enligt en ny lag som trädde i kraft den 1 januari 2023 måste alla katter vara id-märkta och registrerade hos Jordbruksverket. Detta gäller även om katten bara är en innekatt. För att kunna registrera katten behöver den först vara id-märkt. Syftet med lagen är att underlätta för kattägare att få tillbaka en försvunnen katt.

Skötsel och Vård

Kattägare är ansvariga för att deras katter får tillräckligt med mat, vatten och vård. Katten ska ha tillgång till en ren och torr plats att sova på och tillräckligt med utrymme att röra sig på. Kattens päls, tänder och klor ska också skötas om regelbundet.

Avel och Försäljning

Det finns också regler för kattavel och försäljning av katter. Om man vill föda upp katter finns det lagar, regler och riktlinjer som man måste följa. Det går att dela upp det i två kategorier: lagar med bestämmelser om att äga och sköta om katter och lagar som sätter ramar för försäljning och för avtal.

Operativa Ingrepp

Det är också viktigt att kattägare är medvetna om att det finns regler för operativa ingrepp på katter. Till exempel är det förbjudet att kastrera kattungar under 6 månaders ålder om det inte finns medicinska skäl för det. Det är också förbjudet att kapa kattens svans eller klippa av dess klor om det inte finns medicinska skäl för det.

Som kattägare är det viktigt att man känner till dessa lagar och regler för att kunna ta hand om sin katt på ett ansvarsfullt sätt.